Top

júl 2010

Filmový štáb Zruženia Mórica Beňovského smeruje do Maďarska na stretnutie a rozhovory s historikom Győzőm Lugosim a cestovateľom a filmárom Zsoltom Csékem.

Prepis rozhovorov BUDAPEST na Benovskeho ulici 2010 Prepis rozhovoru BUDAPEST Lugosi 2010 Prepis rozhovoru DEBRECEN Zsolt Cseke 2010 Filmový štáb v zložení Vladimír Dudlák, Ladislav Gažo, Robert Zipser a historici Patrik Kunec a Zsolt Horbulák prišiel 16. júla 2010