Top

Author: Peter Serina

V meste Vrbové sa v októbri konali tradičné Dni Vrbového, na ktorých sme sa zúčastnili spolu aj s priateľmi z Nadácie Mórica Beňovského z Poľska. Vo dvore kúrie sme sa stretli aj s čestným pozvaným hosťom Jozefom Adamovičom. Večer sme

V dňoch 6.-7. júna 2011 podnikol filmový štáb ZMB v zložení Vlado Dudlák, Laco Gažo a Robo Zipser cestu po Slovensku. V Staškove sme točili so Stanom Machovčákom rozhovor pri novom pamätníku Mórica Beňovského, ktorý mal byť odhalený o pár