Top

Nezaradené

V dňoch 6.-7. júna 2011 podnikol filmový štáb ZMB v zložení Vlado Dudlák, Laco Gažo a Robo Zipser cestu po Slovensku. V Staškove sme točili so Stanom Machovčákom rozhovor pri novom pamätníku Mórica Beňovského, ktorý mal byť odhalený o pár

Vladimír Dudlák a Robert Zipser poskytli rozhovor pre Pezinskú TV s témou Móric Beňovský a bádateľská expedícia na Madagaskare. Polhodinový rozhovor aj s odvysielaním trailera boli niekoľko krát reprízované v rámci vysielacej slučky Pezinskej TV.

V januári 2011 nás oslovil režisér Milan Antol, ktorý už niekoľko rokov pracoval na príprave muzikálu Móric Beňovský. Po našom priateľskom a veľmi pozitívnom stretnutí začala naša tvorivá spolupráca na tomto veľkolepom projekte. Konzultovali sme spoločne scenár, dialógy, historické súvislosti i promo muzikálu.