Top

Odkaz Mórica Beňovského

Odkaz Mórica Beňovského

Genéza posledných chvíľ života Mórica Beňovského prepojená s odkazom jeho potomkov žijúcich na Slovensku ponúka pestrú dokumentárnu mozaiku s hranými scénami, čarovnými scenériami, ale aj zaujímavými výpoveďami odborníkov, ktorí sa zúčastnili na expedícii a pri hľadaní hrobu Mórica Beňovského na Madagaskare.

© Združenie Mórica Beňovského