Top

Nezaradené

Vladimir Dudlák poskytol pre Mestskú TV Trnava niekoľko cestovateľských rozhovorov. Toto je relácia, ktorá bola venovaná expedíciam na Madagaskar "Po stopách Mórica Beňovského". Rozhovor bol natočený v septembri 2017 v priestoroch CK VICTORY TRAVEL v Trnave.   https://www.youtube.com/watch?v=2fcZ9SFwn6c    

ZMB, na základe iniciatívy Maroša Mačuhu z Bratislavského okrášľovacieho spolku, malo prednášku na Bratislavskom hrade na medzinárodnej konferencii „VITAM ET SANGUINEM“ venovanej 300. výročiu narodenia cisárovnej Márie Terézie. V rámci sekcie „Cirkevné dejiny, vnímanie osobnosti Márie Terézie v súčasných dejinách“ predniesol Vladimír Dudlák

Expedičný tím ZMB v zložení Jozef Dermek, Vladimír Dudlák, Imrich Mattoš a Dominik Šuplata podnikli v termíne 11.11.-4.12.2016 na Madagaskare Expedíciu Masoala, ktorej súčasťou bol prechod okolo celého Masoalského poloostrova, v oblastiach, kde pôsobil Beňovský. Expedíciu sme začali na východnom myse Cap Est, kde