Top

Fakty a prezentácie

rôzne materiály, ktoré sme postupne vytvorili napr. prienik Beňovského a svetových osobnosti, prezentácie o Móricovi z rôznych podujatí, ktoré boli vytvorené Združením MB, prípadne aj články, ktoré boli uverejnené v tlači a na ktorých spolupracovalo ZMB, ale aj zdroje iných historikov.