Top

Fakty a prezentácie

Rôzne materiály, ktoré sme postupne vytvorili napr. prienik Beňovského a svetových osobností, prezentácie o Móricovi z rôznych podujatí, ktoré boli vytvorené Združením MB, prípadne aj články, ktoré boli uverejnené v tlači a na ktorých spolupracovalo ZMB, ale aj zdroje iných historikov.

Prezentácia Združenia z júna 2017 prezentovaná na Bratislavskom hrade v rámci medzinárodnej konferencie Vitam et Sanguinem venovanej 300. rokov narodenia Márie Terézie. Program konferencie Vitam et Sanguinem si môžete pozrieť tu.