Top

Čestní členovia

Laureáti ocenenia medaila Mórica Beňovského

Združenie Mórica Beňovského udeľuje každoročne medailu Mórica Beňovského osobnostiam kultúrneho a spoločenského života, ktoré svojou činnosťou významne prispeli zviditeľneniu odkazu Mórica Beňovského na Slovensku alebo vo svete, alebo svojou spoločenskou, kultúrnou a profesnou angažovanosťou prispievajú k zlepšovaniu vzťahov v rámci našej spoločnosti i medzi krajinami, riadia sa princípmi humanizmu, šíria okolo seba dobré meno, sú pozitívnym príkladom, majú morálny kredit, vzbudzujú v spoločnosti rešpekt a úctu a majú vnútornú integritu.

V zmysle štatútu udeľovania tohto ocenenia sa laureát ocenený medailou Mórica Beňovského zároveň stáva čestným členom Združenia Mórica Beňovského.

Čestní členovia Združenia Mórica Beňovského – laureáti ocenenia medaila Mórica Beňovského:

Prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová, PhD., herečka Slovenského národného divadla a prvá dáma našich divadelných dosiek, za celoživotnú hereckú tvorbu a umelecký prínos pre slovenskú kultúru, za jej stále neutíchajúci záujem o slovenskú históriu a veci verejné, za jej vášeň, s ktorou sú spojené všetky jej životné aktivity. Pani Božidara stvárnila po boku svojho manžela a umeleckého partnera Jozefa Adamoviča rolu Afanázie v seriáli Vivat Beňovský. Pani Božidara sa stala v roku 2018 prvou laureátkou medaily Mórica Beňovského.

Pán Anton Hykisch, významný slovenský spisovateľ a diplomat, za celoživotnú literárnu tvorbu, umelecký prínos pre slovenskú kultúru a reprezentáciu Slovenska v zahraničí. Zato, že nám otvoril nádherné okno do zaujímavých období slovenskej histórie v literárnej podobe, najmä v románoch Milujte kráľovnúVerte cisárovi, v ktorých približuje súčasníkom epochu, v ktorej pôsobil Móric Beňovský a mnohé iné významné i menej známe osobnosti našej histórie. Anton Hykisch sa stal v roku 2018 druhým laureátom medaily Mórica Beňovského.

Pani Anežka Boriová, podnikateľka a filantropka, za charitatívnu činnosť a nezištnú pomoc ľuďom na Madagaskare. Za projekt výstavby novej školy v oblasti Miarinarivo, v Ijely, za projekt Daj bicyklu novú dušu a ďalšie zrealizované projekty na podporu vzdelania a zdravotnej starostlivosti na Madagaskare. Pani Anežka je laureátkou medaily Mórica Beňovského za rok 2019.

PhDr. Dalibor Mikulík, riaditeľ múzea a hradu Stará Ľubovňa, za pamiatkovú obnovu hradu Ľubovňa, rozvoj a zveľaďovanie tejto národnej kultúrnej pamiatky. Za jeho kreatívne počiny a zviditeľňovanie Beňovského pôsobenia na Spiši, za expozíciu Mórica Beňovského ako najslávnejšieho väzňa hradu Ľubovňa a za podujatia na hrade Ľubovňa venované Beňovskému. Dalibor Mikulík je laureátom medaily Mórica Beňovského za rok 2019.

Pani Estera Mlch, spoluzakladateľka a prezidentka Českej a slovenskej asociácie v Bostone (USA), za zviditeľňovanie odkazu Mórica Beňovského, za zachovávanie kultúry Čechov a Slovákov v zahraničí, organizáciu kultúrnych podujatí, koncertov a vystúpení umelcov z Českej a Slovenskej republiky, za súťaže a kvízy o Beňovskom pre deti v Bostone, za cesty po stopách svojho slávneho predka aj za kus Beňovského krvi, ktorý koluje v jej žilách. Estera Mlch je laureátkou medaily Mórica Beňovského za rok 2019.

Manželia Antolovci, Ivana Antolová rod. Kučerová, tanečníčka a choreografka, a Milan Antol, herec, režisér a manažér, za prípravu a realizáciu muzikálového diela Móric Beňovský, ktorý mal premiéru v štátnom divadle v Košiciach v roku 2013, ako aj za ich neúnavnú energiu a prínos pre slovenskú kultúru na poli režijnom, scenáristickom, hereckom, tanečnom a choreografickom. Za všetky ich kreatívne počiny a dobrú vôľu. Manželia Antolovci, Ivanka a Milan sú laureátmi medaily Mórica Beňovského za rok 2020.

Laureátkou medaile Mórica Beňovského za rok 2021 sa stala slovenská diplomatka a právna vedkyňa JUDr. Cecília Kandráčová 

Združenie Mórica Beňovského jej udelilo medialu MB za jej reprezentáciu a propagáciu slovenskej kultúry a histórie na Slovensku i v zahraničí, za zviditeľňovanie osobnosti Mórica Beňovského formou medzinárodných konferencií a workshopov. Za šírenie pozitívneho odkazu, neúnavnú energiu a prínos pre slovenskú kultúru, diplomaciu a dobré vzťahy medzi okolitými národmi.

Laureátom medaile Mórica Beňovského za rok 2022 sa stal prezident Slovenskej republiky Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.

Združenie Mórica Beňovského udelilo medialu MB Rudolfovi Schusterovi, prezidentovi Slovenskej republiky, prozaikovi, dramatikovi, scenáristovi a cestovateľovi za jeho celoživotný prínos, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraniči i za jeho knihu Kamčatka, v ktorej nádhernými fotografiami zdokumentoval nielen svoju expedíciu z roku 2011, ale veľmi detailne spracoval textovú časť o jej histórii, obyvateľoch, prírode a poskytol aj málo známe informácie o pôsobení Mórica Beňovského na Kamčatke.

Laureátom medaile Mórica Beňovského za rok 2022 sa stal György G.Németh, prezident Spoločnosti Mórica Beňovského v Budapesti.

Združenie Mórica Beňovského udelilo medialu MB pánovi György G.Némethovi, prezidentovi Spoločnosti Mórica Beňovského v Budapesti za pozitívne zviditeľňovanie pamiatky Mórica Beňovského doma aj v zahraničí a za jeho priateľské vzťahy s Madagaskarom.

Laureátom medaile Mórica Beňovského za rok 2022 sa stal Jan Manikowski, prezident Nadácie Mórica Beňovského v Poľsku.

Združenie Mórica Beňovského udelilo medialu MB pánovi Jánovi Manikowskému, prezidentovi Nadácie Mórica Beňovského v Poľsku, za pozitívne zviditeľňovanie pamiatky Mórica Beňovského doma aj v zahraničí a za všetky jeho aktivity pre Nadáciu Mórica Beňovského.

Laureátom medaile Mórica Beňovského za rok 2023 sa stal pán Viliam Kocún starožitník zo Spišskej Soboty.

Združenie Mórica Beňovského mu udelilo medailu MB za zviditeľnenie mena Mórica Beňovského a jeho manželky Zuzany Hönschovej Beňovskej v Spišskej Sobote, na Spiši  a v jeho širšom okolí. Združenie Mórica Beňovského si váži jeho spoluprácu a zároveň mu praje veľa zdravia pri príležitosti jeho životného jubilea.

Laureátom medaile Mórica Beňovského za rok 2023 sa stal pán Patrik Kunec, PhD., historikovi z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Združenie Mórica Beňovského mu udelilo medailu MB za jeho výsledky pri výskume osobnosti Mórica Beňovského a jeho súčasníkov, za jeho bádateľské aktivity, ktoré realizoval v mnohých archívoch v Európe, za jeho publikačnú a prednáškovú činnosť, ktorá je zameraná na obdobie osvietenstva.