Top

Čestní členovia

Laureáti ocenenia medaila Mórica Beňovského

Združenie Mórica Beňovského udeľuje každoročne medailu Mórica Beňovského osobnostiam kultúrneho a spoločenského života, ktoré svojou činnosťou významne prispeli zviditeľneniu odkazu Mórica Beňovského na Slovensku alebo vo svete, alebo svojou spoločenskou, kultúrnou a profesnou angažovanosťou prispievajú k zlepšovaniu vzťahov v rámci našej spoločnosti i medzi krajinami, riadia sa princípmi humanizmu, šíria okolo seba dobré meno, sú pozitívnym príkladom, majú morálny kredit, vzbudzujú v spoločnosti rešpekt a úctu a majú vnútornú integritu.

 

V zmysle štatútu udeľovania tohto ocenenia sa laureát ocenený medailou Mórica Beňovského zároveň stáva čestným členom Združenia Mórica Beňovského.

 

Čestní členovia Združenia Mórica Beňovského – laureáti ocenenia medaila Mórica Beňovského:

 

Prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová, PhD., herečka Slovenského národného divadla a prvá dáma našich divadelných dosiek, za celoživotnú hereckú tvorbu a umelecký prínos pre slovenskú kultúru, za jej stále neutíchajúci záujem o slovenskú históriu a veci verejné, za jej vášeň, s ktorou sú spojené všetky jej životné aktivity. Pani Božidara stvárnila po boku svojho manžela a umeleckého partnera Jozefa Adamoviča rolu Afanázie v seriáli Vivat Beňovský. Pani Božidara sa stala v roku 2018 prvou laureátkou medaily Mórica Beňovského.

 

Pán Anton Hykisch, významný slovenský spisovateľ a diplomat, za celoživotnú literárnu tvorbu, umelecký prínos pre slovenskú kultúru a reprezentáciu Slovenska v zahraničí. Zato, že nám otvoril nádherné okno do zaujímavých období slovenskej histórie v literárnej podobe, najmä v románoch Milujte kráľovnúVerte cisárovi, v ktorých približuje súčasníkom epochu, v ktorej pôsobil Móric Beňovský a mnohé iné významné i menej známe osobnosti našej histórie. Anton Hykisch sa stal v roku 2018 druhým laureátom medaily Mórica Beňovského.

 

Pani Anežka Boriová, podnikateľka a filantropka, za charitatívnu činnosť a nezištnú pomoc ľuďom na Madagaskare. Za projekt výstavby novej školy v oblasti Miarinarivo, v Ijely, za projekt Daj bicyklu novú dušu a ďalšie zrealizované projekty na podporu vzdelania a zdravotnej starostlivosti na Madagaskare. Pani Anežka je laureátkou medaily Mórica Beňovského za rok 2019.

 

PhDr. Dalibor Mikulík, riaditeľ múzea a hradu Stará Ľubovňa, za pamiatkovú obnovu hradu Ľubovňa, rozvoj a zveľaďovanie tejto národnej kultúrnej pamiatky. Za jeho kreatívne počiny a zviditeľňovanie Beňovského pôsobenia na Spiši, za expozíciu Mórica Beňovského ako najslávnejšieho väzňa hradu Ľubovňa a za podujatia na hrade Ľubovňa venované Beňovskému. Dalibor Mikulík je laureátom medaily Mórica Beňovského za rok 2019.

 

Pani Estera Mlch, spoluzakladateľka a prezidentka Českej a slovenskej asociácie v Bostone (USA), za zviditeľňovanie odkazu Mórica Beňovského, za zachovávanie kultúry Čechov a Slovákov v zahraničí, organizáciu kultúrnych podujatí, koncertov a vystúpení umelcov z Českej a Slovenskej republiky, za súťaže a kvízy o Beňovskom pre deti v Bostone, za cesty po stopách svojho slávneho predka aj za kus Beňovského krvi, ktorý koluje v jej žilách. Estera Mlch je laureátkou medaily Mórica Beňovského za rok 2019.

 

Manželia Antolovci, Ivana Antolová rod. Kučerová, tanečníčka a choreografka, a Milan Antol, herec, režisér a manažér, za prípravu a realizáciu muzikálového diela Móric Beňovský, ktorý mal premiéru v štátnom divadle v Košiciach v roku 2013, ako aj za ich neúnavnú energiu a prínos pre slovenskú kultúru na poli režijnom, scenáristickom, hereckom, tanečnom a choreografickom. Za všetky ich kreatívne počiny a dobrú vôľu. Manželia Antolovci, Ivanka a Milan sú laureátmi medaily Mórica Beňovského za rok 2020.

Laureátkou medaile Mórica Beňovského za rok 2021 sa stala slovenská diplomatka a právna vedkyňa JUDr. Cecília Kandráčová 

Združenie Mórica Beňovského jej udelilo medialu MB za jej reprezentáciu a propagáciu slovenskej kultúry a histórie na Slovensku i v zahraničí, za zviditeľňovanie osobnosti Mórica Beňovského formou medzinárodných konferencií a workshopov. Za šírenie pozitívneho odkazu, neúnavnú energiu a prínos pre slovenskú kultúru, diplomaciu a dobré vzťahy medzi okolitými národmi.