Top

2% z dane

Vašimi 2% z dane pre Združenie Mórica Beňovského podporíte našu filmovú, vydavateľskú a prezentačnú činnosť, historické bádanie, organizáciu zaujímavých eventov na Slovensku i v zahraničí. Zároveň podporíte našu kultúru, výchovu mládeže i národné povedomie. Sme stále odhodlaní, pokračujeme v bádateľských i prezentačných aktivitách s dôrazom na zviditeľnenie Mórica Beňovského i iných našich historických osobností. Spájame sa s ďalšími pozitívnymi aktivistami a pripravujeme nové projekty. Budeme vďační za akúkoľvek VAŠU podporu. Ďakujeme.

 

Naše údaje pre 2% z dane –

názov: Združenie Mórica Beňovského           právna forma: Občianske združenie
sídlo: Šalviová 8, 821 01 Bratislava
IČO : 31802486

Naše bankovú údaje –

IBAN:                         SK17 3100 0000 0040 7002 2000

SWIFT (BIC):            LUBASKBX