Top

Komiks Móric

V Združení Mórica Beňovského sme sa v roku 2018 rozhodli vydať 14-dielny životopisný komiks o Móricovi Beňovskom. Už vtedy sme vnímali, že tak významná postava našej histórie si zaslúži, aby sa informácie o jej živote dostali pekným a jednoduchým spôsobom k širšej verejnosti a na to sme zvolili pútavý spôsob – komiks.

Našou cieľovou skupinou sú stredoškolská mládež, pedagógovia, komiksoví nadšenci a ľudia, ktorých zaujíma história. Komiks bezplatne poskytujeme do verejných knižníc.

Týmto projektom máme ambíciu vytvoriť najväčšie komiksové dielo, ktoré nemá na Slovensku obdobu. Priblížime ním autentický životný príbeh Mórica Beňovského na základe historických reálií, ilustrovaný špičkovými komiksovými ilustrátormi. Chceme tým vzbudiť záujem o našu históriu a osobnosti, inšpirovať a zviditeľniť odkaz nášho významného krajana.

Chceme predstaviť životný príbeh Mórica Beňovského modernou komiksovou formou.

Pri tvorbe komiksu sa zameriavame na tieto atribúty vytváraného diela:

  • pútavý životný príbeh
  • umelecky hodnotné ilustrácie
  • historicky autentické reálie
Krst druheho dielu komiksu

Zostavili sme tvorivý tím a spolupracujeme s historikmi a tiež s mladými slovenskými umelcami. Ilustrátormi komiksu sú Matúš Szalontai, Martin Schwarz, Lukáš Freytag, Ladislav Dlhý. Scenár a dialógy komiksu pripravujú Mário Drgoňa a Vladimír Dudlák. Na komikse spolupracujú aj Ľubomír Bosák, Jozef Dermek, Pavol Kunca, Patrik Kunec, Dalibor Mikulík, Miroslav Pekár, Peter Serina, Dominik Šuplata, Diana Židová a ďalší.

Ak sa vám náš projekt páči a chceli by ste priložiť ruku k dielu, obohatiť náš tím, alebo podporiť jeho vznik akýmkoľvek spôsobom, neváhajte nás kontaktovať. 

Komiks Móric vydávame na pokračovanie. Z vlastných zdrojov sme vydali diely 1-3. Diely 4 a 5 vydávame aj vďaka podpore verejnosti v úspešnej zbierke na Startlab-e, ktorú sme realizovali v roku 2021. Naším cieľom je vydávať 2 diely ročne.

Celý projekt bude realizovaný na Slovensku. Veríme, že po vydaní diela bude o neho záujem aj v zahraničí (Poľsko, Maďarsko, Francúzsko, USA, Japonsko, Taiwan a i.)

Život Mórica sme rozdelili do 14 častí = dielov komiksu:

1. diel – IN ADVERSIS ET PROSPERIS – September 2019
2. diel – ÚTEK Z UHORSKA – September 2020
3. diel – ZUZANA – August 2021
4. diel – KONFEDERÁT – December 2021
5. diel – VZBURA NA KAMČATKE – August 2022
6. diel – CEZ SEVERNÝ PACIFIK – November 2022
7. diel – PRÍCHOD DO PARÍŽA – Máj 2023
8. diel – VO FRANCÚZSKYCH SLUŽBÁCH – Október 2023
9. diel – MADAGASKAR – Máj 2024
10. diel – NÁVRAT DO EURÓPY – September 2024
11. diel – BECKOVSKÁ VIESKA – Apríl 2025
12. diel – AMERIKA – September 2025
13. diel – KRÁĽ SA VRACIA – Marec 2026
14. diel – MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE! – August 2026

Aktuálne sú v predaji a môžete si zakúpiť tieto diely komiksu:

komix1diel

Komiks Móric – 1. diel – IN ADVERSIS ET PROSPERIS

Rok 1760 – Móric má 14 rokov, študuje na piaristickom lýceu vo Sv. Jure, zomiera mu mladá mama. Retrospektíva životného príbehu Móricovej mamy – barónky Révaiovej. Po pohrebe začínajú problémy s rozdelením dedičného majetku medzi nevlastných súrodencov a Beňovského rodinou. Pozrieť na e-shope. 
komix2diel

Komiks Móric – 2. diel – ÚTEK Z UHORSKA

Druhý diel sa odohráva v období 1764-1767. Móric sa vracia domov do Vrbového po absolvovaní vojenskej školy. O deti sa stará poručník. Mladí Beňovskí trú biedu. Majetok rozobrali ich nevlastné sestry s manželmi. Móric berie spravodlivosť do vlastných rúk a zmocňuje sa dedičného majetku. Beňovského obžalujú švagrovia na stoličnom súde. Móric dramaticky uniká pred skorumpovanou súdnou mocou na Spiš. Pozrieť na e-shope. 
Screenshot 2022-01-10 at 13.57.17

Komiks Móric – 3. diel – ZUZANA

V treťom dieli spolu s Móricom zavítame do spišských miest, ktoré si zachovali svoj génius loci a stále dýchajú históriou. Dej sa odohráva v roku 1768. Móric po úteku z Uhorska získa nový domov a zázemie v Spišskej Sobote u rodiny Hönschových. Zaľúbi sa do Zuzany Hönschovej, požiada ju o ruku a ožení sa s ňou. Aktívne sa zapája sa do Barskej konfederácie – odboja poľskej šľachty proti kráľovi. Po odhalení sprisahania je uväznený na hrade Ľubovňa. Podarí sa mu uniknúť z hradného väzenia? Pozrieť na e-shope.
komiks4diel

Komiks Móric – 4. diel – KONFEDERÁT

Štvrtý diel komiksu MÓRIC – KONFEDERÁT sa odohráva v rokoch 1768-1769. Móric uniká s podporou manželky Zuzany z väzenia na hrade Ľubovňa a zapojí sa do oddielov Barskej konfederácie. Zoznamuje sa so švédskym žoldnierom, majorom Adolfom Wyndblathom, s ktorým spoločne podnikajú bojové aktivity na území Poľska. Móric sa snaží dostať za svojou manželkou a uvidieť svojho novonarodeného syna Samuela, avšak padá do ruského zajatia a je internovaný do Kazane. Ani na chvíľu nestráca nádej na svoju slobodu. Pozrieť na e-shope.
komix5diel copy

Komiks Móric – 5. diel – VZBURA NA KAMČATKE

Piaty diel komiksu MÓRIC – VZBURA NA KAMČATKE sa odohráva v rokoch 1769-1771. Móric je na základe dekrétu ruskej cárovnej Kataríny II. Veľkej odsúdený na doživotné vyhnanstvo a deportáciu na Kamčatku. Strastiplná cesta cez Rusko z Petrohradu do Boľšerecka na Kamčatke trvá Beňovskému a jeho druhom viac ako rok. Aj v tejto nezávideniahodnej situácii sa Móric nevzdáva, uzatvára s najbližšími druhmi spoločenstvo sprisahancov a kuje plány na útek, aký sa ešte nikomu pred ním nepodarilo uskutočniť. Vďaka svojim schopnostiam a zručnostiam získava na Kamčatke nielen dôveru medzi vyhnancami ale aj priazeň veliteľa Nilova a city jeho dcéry Afanázie. Pozrieť na e-shope.
moirc 6 cover

Komiks Móric – 6. diel – CEZ SEVERNÝ PACIFIK

Šiesty diel komiksu MÓRIC – CEZ SEVERNÝ PACIFIK sa odohráva v roku – 1771. Móric a ostatní odsúdenci sa vzbúria a obsadia Boľšereck. Následne sa na lodi Sv. Peter a Pavol plavia vo vodách severného Tichého oceánu. Plavba do neznámych vôd bola jedinou možnou únikovou cestou z vyhnanstva na Kamčatke. Beňovský svojou odvahou, rozhodnosťou a inteligenciou dosiahol slobodu pre seba a ďalších druhov a s pomocou ruského navigátora úspešne doviedol loď z Kamčatky cez Aleutské, Kurilské, japonské ostrovy a ostrov Taiwan až do prístavu Macao. Beňovský si viedol počas štvormesačnej plavby podrobný palubný denník, ktorý doplnil nákresmi navštívených ostrovov a zaujímavými opismi ich obyvateľov. Keďže jeho poznatky o Tichom oceáne v Európe nik iný nemal, po príchode do Francúzska mu otvorili dvere na kráľovský dvor a umožnili jeho prijatie do francúzskej armády. Beňovský sa vďaka svojmu opisu plavby po Pacifiku zaradil k tým cestovateľom, ktorí rozšírili geografické poznatky o dovtedy málo známych oblastiach sveta. Pozrieť na e-shope.
MORIC-7-obalka

Komiks Móric – 7. diel – CEZ SEVERNÝ PACIFIK

Siedmy diel komiksu MÓRIC – PRÍCHOD DO PARÍŽA sa odohráva v rokoch 1771 – 1772. Beňovský sa v Macau stane stredobodom pozornosti rôznych mocností sveta, ktoré majú záujem o jeho poznatky a denník z plavby po severnom Pacifiku. Beňovský vyjednáva o predaji lode Sv. Peter a Pavol a rozhoduje o ďalšom osude pre seba a svojich druhov. Medzitým čelí ďalším pokusom o prevrat zo strany Stepanova. Po dohode s Francúzmi sa plaví do Európy s veľkou časťou svojej posádky. Cestou majú dlhšiu zastávku na ostrove Isle de France (Maurícius) a kratšiu na Madagaskare. V Paríži Beňovský úspešne preniká na kráľovský dvor a dostáva sa do kontaktu s parížskou smotánkou. Zároveň túži po stretnutí so svojou rodinou. Pozrieť na e-shope.
MORIC-8-obalka

Komiks Móric – 8. diel – VO FRANCÚZSKYCH SLUŽBÁCH

Ôsmy diel komiksu MÓRIC – VO FRANCÚZSKYCH SLUŽBÁCH sa odohráva v rokoch 1772 – 1773. V Paríži sa Beňovský stretáva s vodcami Barskej konfederácie v exile, ktorí ocenia jeho bojové zásluhy pre Poľsko a Barskú konfederáciu. Kreslí mapu severného Pacifiku a svojej priekopníckej plavby z Kamčatky do Macaa pre ministra d´Aiguillona. Sníva o návrate na ostrov Formosa (Taiwan), kde by chcel založiť obchodnú základňu pre Francúzov. Zo strany francúzskeho dvora dostáva hodnosť plukovníka francúzskej armády a poverenie na založenie francúzskej základne na ostrove Madagaskar. Po dlhých štyroch rokoch sa opäť stretáva so svojou manželkou Zuzanou a pripravuje sa na svoju novú misiu v službách Francúzska. So zborom dobrovoľníkov i s manželkou Zuzanou prichádzajú na ostrov Isle de France (Maurícius). Pozrieť na e-shope.

Božidara Turznonovová podporuje komiks Móric

Braňo Jobus podporuje komiks Móric

Jozef Dermek podporuje komiks Móric

Martin Čurda podporuje komiks Móric