Top

O našom združení

Združenie Mórica Beňovského vzniklo v decembri 1999 za účelom rozvoja športovej, kultúrnej a poznávacej činnosti. Na začiatku sme sa zameriavali na vysokohorskú turistiku, skialpinizmus, treking, rafting, cykloturistiku, organizovanie poznávacích expedícií a kultúrno-spoločenských podujatí.

V rámci našich aktivít sme postupne činnosť rozšírili o rozvoj slobodnej a nezávislej filmovej tvorby s dôrazom na nekomerčné filmové žánre a filmové dokumenty. Zameriavame sa najmä na historické a cestovateľské bádanie s dôrazom na osobnosti slovenskej histórie. Okrem filmovej tvorby sa venujeme aj vydavateľskej činnosti. Viac informácií o našej činnosti, aktivitách a projektoch pozri na tomto webe AKTUALITY, FILMY, KNIHY, EXPEDÍCIE.