Top

Po stopách Mórica Beňovského

Po stopách Mórica Beňovského

Cestovateľský film o príprave historického dokumentu. Slovenská expedícia “Madagaskar 2010 – Po stopách Mórica Beňovského“ putuje po štvrtom najväčšom ostrove sveta s cieľom natočiť historický dokument o našom krajanovi, Móricovi Beňovskom. Dokument je obrázkom do exotického sveta v Indickom oceáne, kde bol gróf z Vrbového v 18.tom storočí zvolený za kráľa kráľov.

Réžia: Vladimír Dudlák

Produkcia: Združenie Mórica Beňovského

Námet, scenár, komentáre a výber hudby: Vladimír Dudlák

Komentár nahovoril: Karol Farkašovský

Zvuková postprodukcia: Norbert Bóka

Strih a technická spolupráca: Laco Gažo

Časový rozsah filmu: 23 min.

Rok výroby: 2011

Združenie Mórica Beňovského © 2011 www.moricbenovsky.sk