Top

Škola Anežka

Škola Anežka

Škola Anežka bola otvorená 18. novembra 2017 v centrálnej časti Madagaskaru v dedinke Antoby Est vďaka Anežke Boriovej a donovi Vladimírovi Stuchlému