Top

Anežka Boriová pokračuje v projektoch pomoci pre Madagaskar

Anežka Boriová pokračuje v projektoch pomoci pre Madagaskar

Ani pandemická situácia vo svete nezastavila Anežku Boriovú v jej projektoch pomoci pre Madagaskar. V novembri 2021 sa jej podarilo aj s jej tímovým kolegom Borisom Pavlačkom vycestovať na Madagaskar. Na juhu ostrova v oblasti Tulear rozdali potravinové balíky pre ľudí, ktorí trpia hladom. Anežkin projektový partner z Madagaskaru, Francis, sa v tejto oblasti aktívne angažuje v pomoci ľuďom trpiacim hladomorom.

Vo východnej časti Madagaskaru v meste Tamatave dňa 27. novembra 2021 slávnostne otvárali nové oddelenie nemocnice so zdravotníckym materiálom, prístrojmi, pomôckami a posteľami z Európy, ktoré sa vďaka Anežke podarilo zabezpečiť a prepraviť v lodnom kontajneri až na miesto určenia. Tento projekt pomoci pre nemocnicu v Tamatave zahájila Anežka ešte v roku 2020 spoločne s donom Vladimírom Stuchlým, ktorý ako slovenský salezián pôsobil v Tamatave. Žiaľ, don Vladimír sa tejto udalosti nedočkal, v marci v Tamatave podľahol ochoreniu na covid. Slávnostného otvorenia sa osobne zúčastnil aj kardinál z Madagaskaru, ktorý si uctil Anežku a pozval ju aj s jej sprievodom na večeru. Prezident Madagaskaru Andry Rajoelina, ktorý mal byť tiež prítomný na otvorení, sa ospravedlnil. Do nemocnice prišiel so svojou manželkou a s filmovým štábom TV Madagaskar o týždeň neskôr a tak sa celý Madagaskar prostredníctvom televízie dozvedel o tomto ušľachtilom počine, za ktorým stála Slovenka Anežka.

Potravinové balíky v Tuleari – na juhu Madagaskaru:

Varenie pre deti v škole:

 

Anežka v škole so Saholy – v strede:

S kardinálom pri otvorení oddelenia nemocnice v Tamatave:

Bohoslužba – vysvätenie nemocničného oddelenia a spomienka na dona Vladimíra:

Nové oddelenie nemocnice v Tamatave, ktoré vzniklo vďaka iniciatíve dona Vladimíra a Anežky Boriovej:

Nové oddelenie.

Andry Rajoelina, prezident Madagaskaru na exkurzii v nemocnici v Tamatave:

Pomník dona Vladimíra Stuchlého v Tamatave: