Top

JUDr. Cecília Kandráčová dostala medailu Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo

JUDr. Cecília Kandráčová dostala medailu Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo

Pri príležitosti 50. výročia  svojho založenia Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo (SSMP) pri Slovenskej akadémii vied udelila medailu za osobný prínos k rozvoju medzinárodného práva na Slovensku JUDr. Cecílii Kandráčovej. Po udelení medaily Mórica Beňovského je to pre pani Kandráčovú už druhé ocenenie v tomto roku.

SSMP ocenila takto spolu šesť osobnosti, okrem Cecílie Kandráčovej aj Jána Klučku, Václava Mikulku, Stanislava Mráza, Petra Tomku a Petra Vršanského.

K udeleniu medaily SSMP srdečne gratulujeme.