Top

Vydali sme 4. diel komiksu Móric s názvom “KONFEDERÁT”.

Vydali sme 4. diel komiksu Móric s názvom “KONFEDERÁT”.

Štvrtý diel komiksu Móric s názvom “KONFEDERÁT” je na svete. Toto dielo sa nám podarilo vyprodukovať pred Vianocami, 17. decembra 2021, symbolicky na 22. výročie vzniku nášho Združenia.

4. diel KONFEDERÁT sa odohráva v rokoch 1768-1769. Móric uniká s podporou manželky Zuzany z väzenia na hrade Ľubovňa a zapojí sa do oddielov Barskej konfederácie. Zoznamuje sa so švédskym žoldnierom, majorom Adolfom Wyndblathom, s ktorým spoločne podnikajú bojové aktivity na území Poľska. Móric sa snaží dostať za svojou manželkou a uvidieť svojho novonarodeného syna Samuela, avšak padá do ruského zajatia a je internovaný do Kazane. Ani na chvíľu nestráca nádej na svoju slobodu.

Na tvorbe 4. dielu sa podieľali ilustrátori Ladislav Dlhý. Lukáš Freytag a Martin Schwarz, scenárista Mário Drgoňa a Vladimír Dudlák, ďalej spolupracovali Jozef Dermek, Pavol Kunca, Miroslav Pekár, Peter Serina, Matúš Szalontai, Dominik Šuplata, Diana Židová a ďalší.

Ďakujeme všetkým našim podporovateľom, ktorí podporili na platforme Startlab našu kampaň na tvorbu a vydanie štvrtého a piateho dielu komiksu MÓRIC. Vydanie piateho dielu je plánované v júni 2022.