Top

2% pre Združenie Mórica Beňovského

2% pre Združenie Mórica Beňovského

Naše údaje:

Združenie Mórica Beňovského, OZ
Šalviová 8, 821 01 Bratislava
IČO: 31802486 

Aj vďaka vašim 2% sa nám minulý rok podarilo zrealizovat tieto aktivity: …. viď správa ZMB za rok 2022.

V roku 2023 máme v pláne aj tieto aktivity:

  1. Pokračovanie projektu Komiks MÓRIC – tvorba a vydanie ďalších troch dielov komiksu – siedmy diel PRÍCHOD DO PARÍŽA, ôsmy diel VO FRANCÚZSKYCH SLUŽBÁCH a deviaty diel MADAGASKAR. Náklady na tvorbu a vydanie jedného dielu komiksu (36 strán+obálka+tlač) sú vyše 4.000 euro.
  2. Produkcia nových dokumentárnych filmov – z bádateľskej expedície november 2022 bol už vyprodukovaný 14 min. dokument CESTAMI BEŇOVSKÉHO v januári 2023, s májovej expedície  dokument Tsiky (Úsmev) – produkciu dokumentu plánujeme do konca apríla 2023.
  3. Prezentácie, vzdelávacie aktivity, prednášky s dôrazom na školy a mládež.
  4. Príprava a realizácia slávnostného podujatia „MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE 2023”. Návrh termínu podujatia je streda 20. september 2023 na lodi RIVERS CLUB.Výstava Komiks MÓRIC.
  5. Preklad Správy Mayeura z francúzštiny do SK – historické zápisky Beňovského pobočníka na Madagaskare z obdobia 1774-1776.
  6. Pokračovanie v aktivite s cieľom pomenovania verejného priestranstva po Móricovi Beňovskom v Bratislave a na Slovensku.