Top

Móric Beňovský žije 2023

Móric Beňovský žije 2023

Dňa 20. septembra 2023, v deň 277. výročia narodenia Mórica Beňovského, sa v Bratislave konalo slávnostné podujatie Združenia Mórica Beňovského. Na podujatí MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE 2023 bola udelená medaila Mórica Beňovského dvom laureátom. 

Za zviditeľnenie mena Mórica Beňovského a jeho manželky Zuzany Hönschovej Beňovskej v Spišskej Sobote, na Spiši  a v jeho širšom okolí bola udelená medaila Mórica Beňovského Viliamovi Kocúnovi, starožitníkovi zo Spišskej Soboty.

Za výsledky pri výskume osobnosti Mórica Beňovského a jeho súčasníkov, za bádateľské aktivity a za publikačnú a prednáškovú činnosť, zameranú na obdobie osvietenstva bola udelená medaila Mórica Beňovského Patrikovi Kunecovi, historikovi z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Súčasťou podujatia bol krst dvoch nových dielov životopisného komiksu MÓRIC. – 7. časť  s názvom PRÍCHOD DO PARÍŽA a 8. časť s názvom VO FRANCÚZSKYCH SLUŽBÁCH. Úvodníky k týmto dvom častiam napísali páni spisovatelia Anton Hykisch a prezident Rudolf Schuster. Komiks MÓRIC, ktorý bude mať celkovo 14 dielov, bude najrozsiahlejšie pôvodné komiksové dielo na Slovensku. Krstnými otcami sa stali Gyorgy G. Németh, prezident spoločnosti Maďarsko-Malgašského priateľstva a JUDr. Štefan Kubík, primátor mesta Vrbové. Vydanie komiksu podporil BSK. Oba diely komiksu si môžete zakúpiť na našom e-shope.

Na podujatí bola aj projekcia nového dokumentárneho filmu TSIKY (Úsmev), ktorý režíroval Dominik Šuplata a vyprodukovali ho Power studio a Združenie Mórica Beňovského. TSIKY, dokument o hľadaní šťastia na mieste, kde zdanlivo nie je nič, je nevšedným pohľadom na život ľudí v dedine Ambodirafia na východnom myse Madagaskaru.

Na podujatí sa okrem delegácie Spoločnosti Maďarsko-Malgašského priateľstva z Budapešti a zástupcov Magistrátu mesta Vrbové zúčastnili aj honorárny konzul Madagaskaru pán Peter Brudňák, priamy potomok Mórica Beňovského, komiksoví spoluautori, filmoví tvorcovia, historici, naši priatelia z Madagaskaru ako aj ďalšie osobnosti a vzácni hostia. V závere podujatia, ktoré sa konalo na lodi RIVERS CLUB v Bratislave zrhrnul predseda Združenia Mórica Beňovského plány do budúcna. Sú nimi: pokračovanie v prácach na ďalších dieloch komiksu Móric, hľadanie Beňovského hrobu a snaha o pomenovanie verejného priestranstva po Móricovi Beňovskom v našom hlavnom meste.