Top

18. máj 2011

18. máj 2011

Expedícia sa presunula z východného mysu Madagaskaru na juhozápadné pobrežie ostrova. V saleziánskej misii v Tuleare ju privítal slovenský misionár Don Vladimír Stuchlý, ktorý pôsobí na Madagaskare už 25 rokov.

Spoločne s ním sa expedícia vypravila severným smerom od Tulearu do vidieckej farnosti v Ankililoaka, kde Don Stuchlý pôsobil šesť rokov a založil tam školu, ktorú v súčasnosti navštevuje 1500 žiakov. Prof. Pavel Veis, člen expedície, bol požiadaný saleziánmi o krátky prejav k študentom pred zahájením vyučovania.

Potom expedícia pokračovala s Donom Stuchlým ďalej na sever divokými oblasťami s vysokým výskytom unikátnych baobabov. Expedícia prešla počas 4 dní prašnými cestami-necestami okruh 600 kilometrov cez mestečko Morombe. Táto oblasť je turistami veľmi zriedkavo navštevovaná, žije tu kmeň Vezo, ktorý sa živý najmä rybárstvom a je plachý na bielych ľudí. Orientácia v tejto oblasti je problematická aj pre miestnych sprievodcov. Znalosti slovenského misionára, ktorý pozná túto oblasť, ovláda malgaštinu i miestne dialekty bola nepostrádateľná.

Expedícia pokračuje ďalej na južnom cípe Madagaskaru v oblasti Fort Dauphin.