Top

24. máj 2011

24. máj 2011

Na východnom myse Madagaskaru (Cap Est) v dedinke Ambodirafia sme navštívili miestnu školu. Toto miesto je temerodrezané od sveta.

Prízemná budova školymá päť tried, knižnicu pomenovanú po Móricovi Beňovskom.Napriek tomu, že škola je situovaná na odľahlom mieste, temer v džungli, blízko národného parku Masoala, školu navštevuje 215detí vo veku od 5 do 14 rokov.

Prichádzajú do školy každý deň okrem nedele o 7.30 ráno.

Deti v Ambodirafii nám predvádzali piesne a tance. Boli veľmi srdečné a bezprostredné.Bolo cítiť, že návšteva bielych tvárí je pre nich nevšednýmzážitkom. Pri odchode nás dlho vyprevádzali, každé dieťa si snami chcelo podať ruku a keď sme vyštartovali, bežali s krikom ešte hodnú chvíľu za našim autom.