Top

Komiks Móric – 1.-8. diel

64,00

Kategórie: Značka:

Popis

Prvý až ôsmy diel životopisného komiksu o Móricovi Beňovskom s názvom “Móric”. – DOPRAVA ZDARMA

Obsah 1. dielu s názvom – “IN ADVERSIS ET PROSPERIS”

Rok 1760 – Móric má 14 rokov, študuje na piaristickom lýceu vo Sv. Jure, zomiera mu mladá mama. Retrospektíva životného príbehu Móricovej mamy – barónky Révaiovej. Po pohrebe začínajú problémy s rozdelením dedičného majetku medzi nevlastných súrodencov a Beňovského rodinou.

 

Obsah 2. dielu s názvom – “ÚTEK Z UHORSKA”

Príbeh sa odohráva v období 1764-1767. Móric sa vracia domov do Vrbového po absolvovaní vojenskej školy. O deti sa stará poručník. Mladí Beňovskí trú biedu. Majetok rozobrali ich nevlastné sestry s manželmi. Móric berie spravodlivosť do vlastných rúk a zmocňuje sa dedičného majetku. Beňovského obžalujú švagrovia na stoličnom súde. Móric dramaticky uniká pred skorumpovanou súdnou mocou na Spiš.

 

Obsah 3. dielu s názvom – “ÚTEK Z UHORSKA”

Móric v roku 1768 po úteku z Uhorska, získa nový domov a zázemie v Spišskej Sobote u rodiny Hönschových. Zaľúbi sa do Zuzany Hönschovej, požiada ju o ruku a ožení sa s ňou. Aktívne sa zapája sa do Barskej konfederácie – odboja poľskej šľachty proti kráľovi. Po odhalení sprisahania je uväznený na hrade Ľubovňa. Podarí sa mu uniknúť z hradného väzenia?

 

Obsah 4. dielu s názvom – “KONFEDERÁT”

Dej sa odohráva v rokoch 1768-1769. Móric uniká s podporou manželky Zuzany z väzenia na hrade Ľubovňa a zapojí sa do oddielov Barskej konfederácie. Zoznamuje sa so švédskym žoldnierom, majorom Adolfom Wyndblathom, s ktorým spoločne podnikajú bojové aktivity na území Poľska. Móric sa snaží dostať za svojou manželkou a uvidieť svojho novonarodeného syna Samuela, avšak padá do ruského zajatia a je internovaný do Kazane. Ani na chvíľu nestráca nádej na svoju slobodu.

 

Obsah 5. dielu s názvom – “VZBURA NA KAMČATKE”

Móric je na základe dekrétu ruskej cárovnej Kataríny II. Veľkej odsúdený na doživotné vyhnanstvo a deportáciu na Kamčatku. Strastiplná cesta cez Rusko z Petrohradu do Boľšerecka na Kamčatke trvá Beňovskému a jeho druhom viac ako rok. Aj v tejto nezávideniahodnej situácii sa Móric nevzdáva, uzatvára s najbližšími druhmi spoločenstvo sprisahancov a kuje plány na útek, aký sa ešte nikomu pred ním nepodarilo uskutočniť. Vďaka svojim schopnostiam a zručnostiam získava na Kamčatke nielen dôveru medzi vyhnancami, ale aj priazeň veliteľa Nilova a city jeho dcéry Afanázie.

 

Obsah 6. dielu s názvom – “CEZ SEVERNÝ PACIFIK”

Móric a ostatní odsúdenci sa vzbúria a obsadia Boľšereck. Následne sa na lodi Sv. Peter a Pavol plavia vo vodách severného Tichého oceánu. Plavba do neznámych vôd bola jedinou možnou únikovou cestou z vyhnanstva na Kamčatke. Beňovský svojou odvahou, rozhodnosťou a inteligenciou dosiahol slobodu pre seba a ďalších druhov a s pomocou ruského navigátora úspešne doviedol loď z Kamčatky cez Aleutské, Kurilské, japonské ostrovy a ostrov Taiwan až do prístavu Macao. Beňovský si viedol počas štvormesačnej plavby podrobný palubný denník, ktorý doplnil nákresmi navštívených ostrovov a zaujímavými opismi ich obyvateľov. Keďže jeho poznatky o Tichom oceáne v Európe nik iný nemal, po príchode do Francúzska mu otvorili dvere na kráľovský dvor a umožnili jeho prijatie do francúzskej armády. Beňovský sa vďaka svojmu opisu plavby po Pacifiku zaradil k tým cestovateľom, ktorí rozšírili geografické poznatky o dovtedy málo známych oblastiach sveta.

Obsah 7. dielu s názvom – “PRÍCHOD DO PARÍŽA”

Siedmy diel komiksu MÓRIC – PRÍCHOD DO PARÍŽA sa odohráva v rokoch 1771 – 1772. Beňovský sa v Macau stane stredobodom pozornosti rôznych mocností sveta, ktoré majú záujem o jeho poznatky a denník z plavby po severnom Pacifiku. Beňovský vyjednáva o predaji lode Sv. Peter a Pavol a rozhoduje o ďalšom osude pre seba a svojich druhov. Medzitým čelí ďalším pokusom o prevrat zo strany Stepanova. Po dohode s Francúzmi sa plaví do Európy s veľkou časťou svojej posádky. Cestou majú dlhšiu zastávku na ostrove Isle de France (Maurícius) a kratšiu na Madagaskare. V Paríži Beňovský úspešne preniká na kráľovský dvor a dostáva sa do kontaktu s parížskou smotánkou. Zároveň túži po stretnutí so svojou rodinou.

Obsah 8. dielu s názvom – “VO FRANCÚZSKYCH SLUŽBÁCH”

Ôsmy diel komiksu MÓRIC – VO FRANCÚZSKYCH SLUŽBÁCH sa odohráva v rokoch 1772 – 1773. V Paríži sa Beňovský stretáva s vodcami Barskej konfederácie v exile, ktorí ocenia jeho bojové zásluhy pre Poľsko a Barskú konfederáciu. Kreslí mapu severného Pacifiku a svojej priekopníckej plavby z Kamčatky do Macaa pre ministra d´Aiguillona. Sníva o návrate na ostrov Formosa (Taiwan), kde by chcel založiť obchodnú základňu pre Francúzov. Zo strany francúzskeho dvora dostáva hodnosť plukovníka francúzskej armády a poverenie na založenie francúzskej základne na ostrove Madagaskar. Po dlhých štyroch rokoch sa opäť stretáva so svojou manželkou Zuzanou a pripravuje sa na svoju novú misiu v službách Francúzska. So zborom dobrovoľníkov i s manželkou Zuzanou prichádzajú na ostrov Isle de France (Maurícius).

 

Všetko o komikse Móric ktorý vydávame na pokračovanie: 

Komiks Móric