Top

apríl 2019

Na základe iniciatívy nášho Združenia sme oslovili niekoľkých primátorov miest na Slovensku s námetom na pomenovanie verejných priestranstiev po Móricovi Beňovskom. Dostali sme pozitívnu odpoveď od primátora Trnavy, kde na základe nášho podnetu schválili pomenovanie ulice v novovznikajúcej časti mesta po Móricovi