Top

Ulica Mórica Beňovského v Trnave

Ulica Mórica Beňovského v Trnave

Na základe iniciatívy nášho Združenia sme oslovili niekoľkých primátorov miest na Slovensku s námetom na pomenovanie verejných priestranstiev po Móricovi Beňovskom. Dostali sme pozitívnu odpoveď od primátora Trnavy, kde na základe nášho podnetu schválili pomenovanie ulice v novovznikajúcej časti mesta po Móricovi Beňovskom. Veríme, že takýchto počinov zo strany slovenských samospráv bude ešte viac. My v našom úsilí naďalej pokračujeme. List si môžete pozrieť tu, ako aj naše poďakovanie.