Top
Image Alt

Expedícia Madagaskar Maurícius 2010 po stopách Mórica Beňovského

Prvá filmárska a bádateľská expedícia Združenia Mórica Beňovského na Madagaskare (16. apríl - 13. máj 2010)

Expedícia Madagaskar Maurícius 2010 po stopách Mórica Beňovského

Návšteva, točenie filmového dokumentu a bádanie na Cap Est, kde Móric Beňovský zahynul.
Antalaha – mesto pri Cap Est, kde je pripravený pozemok na otvorenie námestia MB.
Ambilobe – audiencia u kráľa; stretnutie a rozhovor s kráľom kmeňa Antakarana.
Návšteva Národného archívu v Antananarivo.
Točenie na ulici Rue Benyowski v Antananarivo.
Rozhovory s ľuďmi, sprievodcami, Berndom Zschockem – lekárom.
Návšteva a točenie u saleziánov v misii Don Bosco v Ivato; rozhovor so slovenským
kňazom Donom Vladimírom Stuchlým, ktorý pôsobí na Madagaskare od roku 1986.
Návšteva Národného archívu v meste Port Louis na Mauríciu. Nafotenie množstva cenných
rukopisov súvisiacich s misiou Beňovského na Madagaskare 1774-76 a originálnych dokumentov z toho obdobia.
Expedičný tím – Vladimír Dudlák, Laco Gažo, Miro Musil, Robert Zipser.

Viac info pozri Expedície.