Top

Vrbové – návšteva u primátora a točenie s historikmi

Návšteva u primátora Vrbového PaedDr. Ivana Borovského a natáčanie rozhovorov so slovenskými historikmi v kúrii Mórica Beňovského.

Vrbové – návšteva u primátora a točenie s historikmi

PaedDr. Patrik Kýška

PhDr. Ľubomír Bosák

Mgr. Patrik Kunec

Synchrony Kunec Kyska Bosak Vrbove 2010

Filmový štáb Združenia MB zavítal 6. augusta 2010 na oficiálnu návštevu do Vrbového, kde sme mali na magistráte prijatie u pána primátora Paedr. Ivana Borovského, absolvovali sme prehliadku kúrie Mórica Beňovského a v nej sme točili rozhovory so slovenskými historikmi a pracovníkmi magistrátu vo Vrbovom.

Postupne sme natočili rozhovory s Mgr. Patrikom Kunecom, PhD., PhDr. Ľubomírom Bosákom a PaedDr. Patrikom Kýškom.