Top

Stretnutie s Filipom Ostrowskim

Stretnutie s Filipom Ostrowskim

Prvé osobné stretnutie Vlada Dudláka a Filipa Ostrowského. Filip je Poliak plynulo hovoriaci po slovensky, má slovenskú manželku Ľudku a našiel si nás cez reláciu Bratislavskej televízie, kde sme robili rozhovor o našej prvej expedícii na Madagaskar v roku 2010. Filip je zakladateľom Nadácie Mórica Beňovského v Poľsku a aktívne sa venuje tejto téme. Pri našom prvom stretnutí v Dolnom Kubíne na námestí sme zároveň dostali od Filipa pozvanie ZMB na návštevu do Krakova.