Top

Účasť ZMB na oslavách dňa nezávislosti USA

Účasť ZMB na oslavách dňa nezávislosti USA

Na pozvanie veľvyslanca USA na Slovensku p. Theodore Sedgwicka sme sa zúčastnili osláv dňa nezávislosti USA (4. júl). Veľvyslanec T.Sedgwick vo svojom príhovore ocenil zásluhy Mórica Beňovského počas americkej revolúcie a boja USA za nezávislosť. Dôraznil, že aj vďaka takým historickým osobnostiam ako boli George Washington a Móric Beňovský môžeme dnes žiť v slobodných a demokratických krajinách. Veľvyslanectvo USA podporilo produkciu dokumentu Móric Beňovský žije a Theodor Sedwick, zanietený obdivovateľ histórie, nám poskytol rozhovor na kameru.


Vlado Dudlák s veľvyslancom USA


Točenie na veľvyslanectve USA