Top

Odhalenie pamätníka Móricovi Beňovskému na Madagaskare

Odhalenie pamätníka Móricovi Beňovskému na Madagaskare

V termíne 9.-18. januára 2012 sa konala expedícia ZMB na Madagaskar s cieľom zúčastniť sa na odhalení slovenského pamätníka Móricovi Beňovskému na Madagaskare v meste Antalaha. Slávnostný akt odhalenia pamätníka sa konal 16. januára 2012. Iniciátorom celého projektu – návrhu, výstavby a odhalenia pamätníka bol podnikateľ Stanislav Machovčák. Združenie Mórica Beňovského malo filmový štáb a celú akciu zdokumentovalo v snímke „Zo Staškova na Madagaskar“ – pozri sekciu FILMY. Na otvorení pamätníka sa zúčastnilo spolu 18 Slovákov. ZMB sa venovalo aj bádaniu po Beňovského hrobe v oblasti Cap Est. Viac info v priloženej tlačovej správe.