Top

Expedícia Madagaskar 2012 – hľadanie hrobu Mórica Beňovského

Expedícia Madagaskar 2012 – hľadanie hrobu Mórica Beňovského

V dňoch 19.11.2012 – 04.12.2012 sa uskutočnila bádateľská expedícia ZMB na Madagaskar s cieľom intenzívne pokračovať v hľadaní miesta posledného odpočinku malgašského kráľa, grófa Mórica Beňovského. Expedičný tím v zložení Laco Gažo (kameraman), Robo Zipser (zvukár), Štefan Jucha (detektorista) a Vlado Dudlák (vedúci expedície) strávil väčšinu času na východnom myse Cap Est v dedinke Ambodirafia, kde pokračovali v bádaní, ktoré zahájili v máji 2012. S detektorom na kovy a špecialistom Štefanom Juchom boli prehľadané viaceré vytipované lokality, kde boli indície Beňovského hrobu. Viac info v popise expedícií.


Expedičný tím pri maďarskom pamätníku Mórica Beňovského


Hľadanie hrobu Mórica Beňovského

Bádanie na východnom myse s pomocou domorodcov