Top

Geofyzikálna expedícia MADAGASKAR 2013

Geofyzikálna expedícia MADAGASKAR 2013

V dňoch 5.-26.11.2013 sa uskutočnila geofyzikálna expedícia MADAGASKAR 2013 s cieľom bádať po hrobe Mórica Beňovského v lokalite Cap Est. V osemčlennej expedícii sa ako geofyzikálny expert zúčastnila Mariana Pašiaková, súčasťou expedície bol aj filmový štáb s režisérom Marekom Kupčom. Expedícia bádala 11 dní v oblasti Cap Est, kde boli aplikované detektory na kovy a geofyzikálna metóda odporového profilovania. Z expedície spracovala M.Pašiaková „Záverečnú správu z geofyzikálneho bádania“ a bol natočený film „Odkaz Mórica Beňovského“. Expedícia sa mohla uskutočniť aj vďaka finančnému príspevku nášho priateľa Otta Škultétyho.


Maďarská a poľská tabuľka zo zborného pamätníka Beňovskému


Pri symbolickom hrobe Mórica Beňovského Mauritania