Top

Prednáška v škole pre nadané deti na ZŠ Teplická

Prednáška v škole pre nadané deti na ZŠ Teplická

21. februára 2014 na základe pozvania pani učiteľky Evy Valkovej absolvoval Vladimír Dudlák prednášku pre dve triedy v škole pre nadané deti na ZŠ Teplická v Bratislave. Počas hodinovej prednášky spojenej s prezentáciou fotografií z Madagaskaru, Vladimír porozprával deťom o živote ľudí na Madagaskare, o tom ako tam chodia deti do školy a čo sa učia, aké tam žijú zvieratká, aké tam rastú stromy a rastliny, aj o tom ako sa tam stal náš Móric Beňovský kráľom.

 

Škola pre nadané deti – ZŠ Teplická v Bratislave