Top

Premiéra filmu Odkaz Mórica Beňovského v kine Film Europe

Premiéra filmu Odkaz Mórica Beňovského v kine Film Europe

Dňa 15. apríla 2015 bola v kine FILM EUROPE pre 100 pozvaných hostí slávnostná premiéra dokumentárneho filmu Odkaz Mórica Beňovského. Film režíroval Marek Kupčo v rámci produkcie Združenia Mórica Beňovského za podpory AVF. Pred projekciou dokumentu privítal účastníkov premiéry riaditeľ ZMB Vladimír Dudlák. Po filme sa v priestoroch Pisztoryho paláca konala slávnostná recepcia. Okrem troch premietaní v kine Film Europe odvysielala tento dokument televízia TA3.


Leták k filmu


Pani Božidara Turzonová s dcérou Luciou na premiére


Na recepcii po premiére v Pisztoryho paláci


Na recepcii so spolutvorcami filmu