Top

Prednáška pre študentov na gymnáziu GAMČA

Prednáška pre študentov na gymnáziu GAMČA

Na základe iniciatívy pani prof. Rybárovej z bratislavského gymnázia GAMČA na Grosslingovej ulici bola poskytnutá prednáška pre dve skupiny študentov na tému Madagaskar a Móric Beňovský. Prednášok sa zúčastnili štyri triedy študentov nižších ročníkov osemročného gymnázia. Prednášal Vlado Dudlák ako bývalý absolvent gymnázia GAMČA.