Top

Udeľovanie Beňovského glóbusov 2016 vo Vrbovom

Udeľovanie Beňovského glóbusov 2016 vo Vrbovom

ZMB sa zúčastnilo na slávnostnom udeľovaní Beňovského glóbusov. V Dome kultúry vo Vrbovom sa v piatok 23. septembra 2016 konal už druhý ročník oceňovania osobností Beňovského glóbusom. Laureátmi Beňovského glóbusu v roku 2016 sa stali JUDr. Cecília Kandráčová, CSc., diplomatka a vedkyňa, Filip Kulišev, MQEP, FBIPP, umelecký fotograf a grófka Alžbeta Ambrózyová, potomkyňa Mórica Beňovského po dcére Žofii.

V rámci podujatia Dni Vrbového uviedol 21. septembra divadelný súbor Masky z Ilavy hru Móric Beňovský, kráľ kráľov a 22. septembra bolo premietanie nového dokumentárneho filmu Madagaskar – veľká láska režiséra Vladimíra Dudáka. Dni Vrbového boli v roku 2016 venované 270. výročiu narodenia a 230. výročiu smrti tohto cestovateľa, spisovateľa a grófa Mórica Beňovského na Madagaskare.

 Filip Kulišev, MQEP, FBIPP, umelecký fotograf

 JUDr. Cecília Kandráčová, CSc. , diplomatka a vedkyňa

 grófka Alžbeta Ambrózyová, potomkyňa Mórica Beňovského