Top

Expedícia Masoala 2016

Expedícia Masoala 2016

Expedičný tím ZMB v zložení Jozef Dermek, Vladimír Dudlák, Imrich Mattoš a Dominik Šuplata podnikli v termíne 11.11.-4.12.2016 na Madagaskare Expedíciu Masoala, ktorej súčasťou bol prechod okolo celého Masoalského poloostrova, v oblastiach, kde pôsobil Beňovský. Expedíciu sme začali na východnom myse Cap Est, kde sme navštívili školu a priniesli pre 250 detí darčeky. V dedine Ambodirafia sme premietli film „Madagaskar – veľká láska“ vo francúzštine a umiestnili sme pamätnú tabuľu Mórica Beňovského v troch jazykoch. Masoalský poloostrov s daždovým pralesom a odľahlými dedinkami bez turistického ruchu je doslova bielym miestom na mape. Expedícia symbolicky prepojila miesto, kde Beňovský zahynul, s miestom, kde ho domorodci v roku 1776 prehlásili za svojho kráľa – v Antongilskom zálive. Cestou v Ambodiforaha sme navštívili NP Masoala. Po prechode okolo poloostrova sme z mesta Maroantsetra pokračovali na nákladnej lodi 300 km po Indickom oceáne do mesta Tamatave. Navštívili sme NP Andasibe a expedíciu sme zakončili v lokalite Ijely v saleziánskom dome u dona Vladimíra. Z prechodu cez Masoalský poloostrov bol vyprodukovaný film „Masoala – miesto, kde to žije“ – viď sekcia FILMY. 

Masoalský poloostrov