Top

Cesta do Poľska a prezentácia ZMB na Slovenskom Inštitúte vo Varšave

Cesta do Poľska a prezentácia ZMB na Slovenskom Inštitúte vo Varšave

Jozef Dermek a Vladimír Dudlák uskutočnili koncom apríla 2017 ako zástupcovia ZMB cestu do Poľska. V Krakove sa stretli s našim partnerom Filipom Ostrowskim. Spoločne prišli do Varšavy, kde sa na Slovenskom Inštitúte konal workshop o Móricovi Beňovskom. Na workshope sa zúčastnili aj zástupcovia Fundacje Maurycego Beniowskiego v Poľsku Jan Manikowski, Jerzy Romejko a Marek Szczepanski. Svoju novú knihu o Beňovskom prezentoval aj Belgičan Jean-Marie Meskens. Ďalší deň sme vo Varšave všetci spoločne navštívili vedeckú akadémiu, kde sme mali možnosť v archíve študovať originál unikátnej Beňovského mapy z roku 1772, ktorá popisovala Beňovského plavbu z Kamčatky do provincie Makao. Jozef Dermek a Vladimír Dudlák sa následne presunuli do mesta Puszczykowo, kde osobne navštívili cestovateľa Mareka Fiedlera – syna ešte slávnejšieho poľského cestovateľa a spisovateľa Arkady Fiedlera v jeho rodnom dome. S Marekom Fiedlerom bolo predbežne prejednané vydanie knihy Arkady Fiedlera o Madagaskare v slovenskom jazyku.

Puszczykovo – Marek Fiedler a Jozef Dermek

Vo Varšave na workshope o Beňovskom

Beňovského historická mapa

Prednáška ZMB na workshope o Beňovskom s názvom Beňovského žijúci príbuzní na Slovensku