Top

Poznávacia expedícia Madagaskar 2017

Poznávacia expedícia Madagaskar 2017

V termíne 22.05.-11.06.2017 uskutočnil Vladimír Dudlák poznávaciu expedíciu v severnej časti Madagaskaru. Prvý cieľ bol východný mys Cap Est. V oblasti boli v tom čase ešte zreteľné stopy po vyčíňaní cykónu ENAWO z marca 2017. Z východného mysu viedla cesta ďalej po vanilkovom pobreží cez Antalahu, Sambavu, Vohemar naprieč severnou časťou ostrova do mesta Ambilobe, kde sa Vladimír krátko zastavil na audiencii u kráľa kmeňa Antakarana pána Tsimihara Tretieho Alexandra. Po audiencii pokračoval ďalej na sever do mesta Antsiranana (Diego Suarez), kde ho čakal Zakamisy, miestny sprievodca, ktorý v Ambilobe sprevádzal expedíciu ZMB aj v roku 2010. Spoločne v priebehu pár dní absolvovali prehliadky blízkych lokalít, vhodných pre turistické sprevádzanie po Madagaskare. Po návrate zo severu do centrálnej časti Madagaskaru sa Vladimír zastavil v saleziánskej misii v Ijely, kde s donom Vladimírom obhliadli stavbu slovenskej školy Anežka, ktorá má byť dokončená v novembri 2017.

Don Vladimír a stavba školy

Audiencia u kráľa

Zakamisy a Vlado

Obchodík v dedine Ambodirafia na Cap Este