Top

september 2018

Združenie Mórica Beňovského v spolupráci s Mincovňou Kremnica vydalo v roku 2018 Medailu Mórica Beňovského. Medailové dielo podľa návrhu ZMB umelecky spracoval kremnický dizajner Branislav Rónai. Na prednej časti medaily je portrét Beňovského s jeho menom, rokom narodenia a