Top

MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE 2019

MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE 2019

Združenie Mórica Beňovského dňa 19. septembra 2019, symbolicky v predvečer výročia narodenia Mórica Beňovského (* 20.09.1746), v umeleckom klube UMELKA v Bratislave, organizovalo druhý ročník podujatia pod názvom “Móric Beňovský žije 2019”, na ktorom oceňovalo pamätnou medailou Združenia Mórica Beňovského osobnosti kultúrneho a spoločenského života.

Na základe štatútu ceny bola v roku 2019 udelená pamätná medaila Mórica Beňovského týmto trom osobnostiam:

Anežke Boriovej za charitatívnu činnosť a nezištú pomoc ľuďom na Madagaskare filantropke, dobrovoľníčke a zakladateľke školy na Madagaskare.

Daliborovi Mikulíkovi  za neúnavnú energiu pri zveľaďovaní hradu Ľubovňa, za kreatívne počiny a zviditelňovanie Beňovského pôsobenia na Spiši riaditeľovi múzea a hradu Stará Ľubovňa.

Estere Mlch za zviditeľňovanie odkazu Mórica Beňovského, za zachovávanie kultúry Čechov a Slovákov v zahraničí aj za kus Beňovského krvi, ktorý koluje v jej žilách spoluzakladateľke a prezidentke Českej a slovenskej asociácie v Bostone.

Pri odovzdávaní ocenení sa uskutočnila premiéra filmového dokumentu “BICYKEL” režiséra Viliama Bendíka, o projekte Anežky Boriovej “Daj bicyklu novú dušu” na Slovensku aj na Madagaskare.

Na podujatí Móric Beňovský žije 2019 bol tiež pokrstený prvý diel životopisného komiksu o Móricovi Beňovskom s názvom “MÓRIC – IN ADVERSIS ET PROSPERIS”, ktorý vznikol z iniciatívy Združenia Mórica Beňovského.

Autori ilustrácií sú kremnickí výtvarníci Matúš Szalontai a Martin Schwarz. Námet, scenár a dialógy spracovali Vladimír Dudlák a Mário Drgoňa. Na tvorbe prvého dielu komiksu sa podieľali aj  Ľubomír Bosák, Jozef Dermek, Peter Serina, Dominik Šuplata a ďalší. Komiks “MÓRIC” bude postupne vychádzať v priebehu niekoľkých rokov s cieľom spracovať komiksovou formou celý životný príbeh Mórica Beňovského.

Prvý diel komiksu bol pokrstnený hlinou z ostrova Madagaskar a malgašským rumom. V rámci krstu sa premietla aj krátka reportáž RTVS o vzniku komiksu v réžii Mareka Kupča s moderátorkou Oľgou Belešovou.

Na podujatí sa zúčastnili osobnosti, ktoré majú prienik s Móricom Beňovským, malgašskí partneri žijúci na Slovensku, režiséri, historici, účastníci expedícií na Madagaskare, Beňovského priamy potomok a ďalší vzácni hostia a partneri Združenia Mórica Beňovského. Spoločenský večer bol obohatený klavírnym sprievodom a spevom v podaní Márii Šuplatovej.

Niečo viac o laureátoch medaily Mórica Beňovského v roku 2019:

Anežka Boriová – v minulosti podnikateľka, ktorá po dvadsiatich rokoch podnikania predala úspešnú firmu a dnes sa naplno venuje filantropii a charitatívnym projektom zameraným na pomoc ľuďom na ostrove Madagaskar. V roku 2015 vycestovala so synom Michalom na Madagaskar ako klientka cestovnej kancelárie. Táto cesta, napriek tomu, že bola krátka, zanechala v Anežke Boriovej odhodlanie pomôcť tejto krajine. Jej druhá, už individuálna cesta v roku 2016 mala za cieľ stretnutie so slovenským saleziánom Donom Vladimírom, ktorý na Madagaskare trvalo pôsobí. Výsledkom bolo zahájenie projektu výstavby novej školy, ktorú sama financovala. Táto škola v oblasti Miarinarivo, Ijely, v dedinke Antoby Est bola slávnostne otvorená 18. novembra 2017 aj za účasti oficiálnych zástupcov Madagaskaru a pätnástich Slovákov. Škola dostala meno „Anežka“. Dnes riadne funguje pre vyše 230 detí a patrí medzi najkrajšie školy v ďalekom okolí. Jej symbolom je motýľ. Tento projekt bol len začiatkom pomoci, do ktorej sa Anežka Boriová s veľkou húževnatosťou pustila. Jej činnosť aj s finančným prispením bežných ľudí cez portál Ľudia Ľuďom pokračovala vykopaním studne, inštaláciou čerpadla a solárnych panelov, aby škola mala tečúcu vodu, sprchy a sociálne zariadenie. Popri tom sa budovali domy pre učiteľov. Anežka Boriová dokázala nadchnúť a motivovať skvelých ľudí okolo seba. Minulý rok aj s podporou tímu dobrovoľníkov zrealizovala projekt “DAJ BICYKLU NOVÚ DUŠU”. Vyzbieralo sa vyše 120 funkčných bicyklov zo Slovenska, tie sa prepravili na Madagaskar a boli odozvdané lekárom, učiteľom a deťom v oblasti, kde je postavená Škola Anežka. Jej nápady a iniciatívy pokračujú v oblasti pomoci pre zdravotníctvo ďalšími projektami, ktoré koordinuje s Donom Vladimírom. Tieto jej aktivity majú ohlas aj v zahraničí. Anežka Boriová dostala v roku 2018 oficiálne pozvanie od úradujúcej prezidentky Malty p. Marie-Louise Coleiro Preca, ktorá sa o jej činnosti dozvedela cez články írskeho novinára  Patricka J. O´Briena. Jej stretnutie s prezidentkou Malty bolo neformálne, srdečné a emotívne. Medzi inými darmi Anežka Boriová odovzdala pani prezidentke aj striebornú mincu NBS z roku 1996 s vyobrazením Mórica Beňovského. Anežka Boriová sa bezprostredne po audiencii vyjadrila: „Maltská prezidentka je v prvom rade človek až potom je politička.“. V roku 2019 bola Anežka Boriová nominovaná na Slovenku roka v kategórii charita.

Dalibor Mikulík – riaditeľ múzea a hradu Stará Ľubovňa je vyštudovaný historik s doktorátom z najnovších národných dejín, na hrade pôsobí kontinuálne od roku 2003. Najprv na pozícii kastelána hradu, od roku 2011 je riaditeľom hradu. Jeho činnosť je zameraná najmä na pamiatkovú obnovu hradu Ľubovňa a marketingovú stratégiu rozvoja národnej kultúrnej pamiatky. Výsledkom jeho odbornej činnosti je rozsiahla publikačná činnosť, pamiatková starostlivosť, unikátne programy, koncerty a výstavy ako napr.  „Poľské korunovačné klenoty na hrade Ľubovňa“, „Ľubovnianska hradná pani“ alebo práve otvorená výstava „Vzácny poklad svätej Kunigundy“ uhorskej princeznej, krakovskej a sandomierskej kňažnej. Výnimočnosť expozície spočíva v tom, že tieto exponáty prvýkrát opustili múry kláštora klarisiek v poľskom Starom Saczi, kde ich uchovávajú už vyše 700 rokov. V minulosti sa tento poklad nepodarilo vystaviť ani v Národnom múzeu v Budapešti. Keďže Móric Beňovský bol najslávnejším väzňom tohoto hradu, konali sa tu viaceré akcie inšpirované osobnosťou Mórica Beňovského aj s účasťou Jozefa Adamoviča. V roku 2013 sa konalo divadelné predstavenie ochotníkov z Vrbového „Sprisahanie“ a talkshow o Beňovskom aj za účasti speváčky Katky Koščovej a riaditeľa Združenia Mórica Beňovského Vladimíra Dudláka. Podobne v roku 2016 pri príležitosti Beňovského výročia bola na hrade otvorená stála výstava venovaná Móricovi Beňovskému spojená s večernou talkshow aj so sprievodným recitálom Adrieny Bartošovej. Pod vedením Dalibora Mikulíka sa podarilo hrad zatraktívniť a dostať ho v rámci prešovského kraja na pozíciu národnej kultúrnej pamiatky č. 1. Návštevnosť hradu sa počas jeho pôsobenia niekoľkonásobne zvýšila, dnes dosahuje čísla porovnateľné s návštevnosťou ostrova Madagaskar.

Estera Mlch – je spoluzakladateľka a prezidentka Českej a slovenskej asociácie v Bostone. Venuje sa ako dobrovoľníčka organizovaniu kultúrnych podujatí, koncertov a vystúpení umelcov z Českej a Slovenskej republiky, slávnostným plesom a výrobe komunitných programov v televízii BNN. Vďaka činnosti tejto asociácie účinkovali v Bostone umelci ako Jiřina Bohdalová, Martin Dejdar, Petr Kotvald, Plastic People of Universe, Bando band Ivana Mládka, Petr Janda a Olympic, Čechomor, Lenka Filipová, Václav Neckář a ďalší. Estera Mlch vyštudovala Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach. Pokračovala v štúdiu na Harvardskej rozšírenej škole a na Norheastern University. Aktuálne pracuje ako správca nehnuteľností. Hovorí viacerými jazykmi a miluje cestovanie. Hrala hádzanú a je veľkým fanúšikom Boston Bruins. Estera Mlch je priamym potomkom, prapravnučkou Mórica Beňovského po dcére Rozálii. Odvážne cestuje po stopách svojho slávneho predka, ktorý ju inšpiroval k návšteve východného mysu Cap Est na Madagaskare, k návšteve Japonska a ďalších miest, kde sa Beňovský pohyboval. Pre deti v Bostone organizuje o Móricovi Beňovskom súťaže a kvízy.

Združenie Mórica Beňovského počas svojej 20-ročnej existencie vyprodukovalo viacero dokumentárnych filmov nielen o Móricovi Beňovskom, ale aj o Madagaskare. Pod vedením Vladimíra Dudláka bolo na Madagaskare niekoľko výskumno-bádateľských výprav, ktoré sa zaoberali hľadaním stôp po našom významnom cestovateľovi a lokalizovali aj miesta, kde by mohol byť Beňovského hrob. Združenie vyvíja aktivity v rámci publikačnej a prednáškovej činnosti, v humanitárnej oblasti a podporuje zbližovanie a poznávanie ľudí zo Slovenska a Madagaskaru. Združenie Mórica Beňovského sa snaží o pomenovanie verejného priestranstva po Móricovi Beňovskom v Bratislave aj v iných mestách na Slovensku.