Top

Vyšiel prvý diel komiksu MÓRIC

Vyšiel prvý diel komiksu MÓRIC

Združenie Mórica Beňovského vydalo vo svojej réžii prvý diel životopisného komiksu Móric s názvom “IN ADVERSIS ET PROSPERIS”. Na jeho tvorbe sa podieľali ilustrátori Matúš Szalontai a Martin Schwarz, scenárista Mário Drgoňa a Vladimír Dudlák, ďalej spolupracovali Ľubomír Bosák, Jozef Dermek, Miroslav Pekár, Peter Serina, Dominik Šuplata a ďalší. Prvý diel komiksu MÓRIC sa odohráva v roku 1760, keď má Móric 14 rokov, študuje na piaristickom lýceu vo Sv. Jure a zomiera mu mladá mama. V komikse je retrospektíva životného príbehu Móricovej mamy – barónky Révaiovej. Po jej smrti začínajú problémy s rozdelením dedičného majetku medzi nevlastnými súrodencami Mórica z prvého manželstva jeho mamy a Beňovského rodinou. ZMB vydaním prvého dielu zahájilo niekoľkoročný projekt, v rámci ktorého chce postupne v 14tich dieloch, na základe historicky dostupných zdrojov, zmapovať celý životný príbeh Mórica Beňovského. RTVS natočila o našom komikse dve TV reportáže, ktoré boli odvysielané v programoch Generácie a TKN. ZMB priebežne pracuje na vydaní ďalších dielov komiksu. Zakúpiť komiks si môžete aj cez náš e-shop.