Top

Článok ZMB o Beňovskom v Poľsku

Článok ZMB o Beňovskom v Poľsku

Na základe iniciatívy pani Cecílie Kandráčovej sme k výročiu Beňovského smrti napísali článok do e-bulletinu Slovenského inštitútu vo Varšave, ktorý bol publikovaný v poľskom a slovenskom jazyku a prebrali ho aj iné poľské periodiká.