Top

2% pre Združenie Mórica Beňovského

2% pre Združenie Mórica Beňovského

Vážení priatelia a priaznivci, aj v tomto roku sa uchádzame o vaše 2% z dane.

Naše údaje sú:
Združenie Mórica Beňovského, OZ
Šalviová 8, 821 01 Bratislava
IČO: 31802486 

Aj vďaka 2% sa nám minulý rok podarilo zrealizovat tieto aktivity:

  • Vydali sme druhý diel komiksu “MÓRIC” s názvom “ÚTEK Z UHORSKA”;
  • Zorganizovali sme slávnostné podujatie „MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE 2020”, 24.09.2020 na lodi RIVERS CLUB. Na podujatí sme pokrstili nový komiks a bola odovzdaná medaila Mórica Beňovského laureátom za rok 2020. Viď tlačová správa z podujatia – ;
  • Prijali sme účasť na prezentáciach a prednáškach – 24. január na ITF Slovakia, Bratislava, 19. február Blue Note, Nové Mesto nad Váhom, 6. august online prezentácia o Madagaskare, poskytli sme niekoľko rozhovorov pre Rádio FM, publikovali články o Beňovskom v Poľsku a v Kanade v periodiku zahraničných Slovákov „Slovo z Britskej Kolumbie”, poskytli sme materiály a film na workshop o Beňovskom, ktorý sa konal vo februári v Londýne;  
  • Boli sme partnermi ultrabežeckej akcie Lazová 100, ktorá sa konala 26.09.2020;
  • Výrazne sme doplnili obsah našej webovej stránky www.moricbenovsky.sk, kde si môžete pozrieť 7 dokumentárnych filmov s tématikou Beňovský & Madagaskar a dostať sa k zaujímavému obsahu ako sú audiovizuálne reportáže, trailery, udalosti, prezentácie, archívne materiály, informácie z expedícií a pod. Obsah webu priebežne dopĺňame;
  • V spolupráci s režisérom Marekom Kupčom sme spracovali námet dokumentárneho filmu „ÚTEK Z KONCA SVETA“;
  • Pokračovali sme v úsilí presadiť pomenovanie verejného priestranstva po Móricovi Beňovskom v Bratislave.

Vašimi 2% z dane pre Združenie Mórica Beňovského podporíte tvorbu ďalších dielov komiksu MÓRIC, prípravu nového dokumentu “Útek z konca sveta“, konkrétne projekty a aktivíty ľudí na Madagaskare, organizáciu zaujímavých eventov na Slovensku. Zároveň tým podporíte kultúru, výchovu mládeže i národné povedomie. Sme odhodlaní a pokračujeme v bádateľských i prezentačných aktivitách. Spájame sa s ďalšími aktivistami i odborníkmi, pripravujeme nové projekty a budeme o tom prinášať nové svedectvá. Každý, kto prispeje, sa môže prihlásiť o darček – komiksy, knihy, prípadne pamätnú medailu Mórica Beňovského.

S úctou

Ing. Vladimír Dudlák, PMP

riaditeľ Združenia Mórica Beňovského