Top

Móric Beňovský Žije 2021

Móric Beňovský Žije 2021

Dňa 23. septembra 2021 sa v Bratislave, konal 4. ročník podujatia Združenia Mórica Beňovského “Móric Beňovský žije“. Za prínos k šíreniu povedomia o Móricovi Beňovskom a slovenskej kultúre v zahraničí bola udelená cena Medaila Mórica Beňovského JUDr. Cecílií Kandráčovej CSc. 

Jedným z vrcholov večera bolo pokrstenie tretieho dielu životopisného komiksu o Móricovi Beňovskom – Móric. Ide o najrozsiahlešie dielo v slovenskej komiksovej histórii, ktoré bude obsahovať 14 dielov.

Súčasťou podujatia bola aj spomienka na Vladimíra Stuchlého, slovenského saleziána, pôsobiaceho takmer 30-rokov na Madagaskare, ktorý tento rok vo veku 57 rokov zomrel. Vladimír Stuchlý sa narodil v slovenskej rodine v Chorvátsku.

Vladimír Stuchlý zmenil život tisíckam ľudí. Na Madagaskare postavil mnoho kostolov, škôl, vodovodov a dielní, kde mohli pracovať miestni Malgaši. Poznal celý ostrov, všetky dialekty miestneho jazyk. Bol aj výskumník a venoval sa flóre a faune Madagaskaru.

Na podujatí sa zúčastnili aj atašé veľvyslanectva Ruska na Slovensku – Vitalij Žitňuk, osobnosti, ktoré majú prienik s Móricom Beňovským, Malgaši a Malgašky žijúce v SR, ktoré svojim spevom obohatili kultúrny zážitok, režiséri, historici, účastníci expedícií na Madagaskare a ďalší vzácni hostia. Spoločenský večer bol obohatený klavírnym sprievodom a spevom v podaní Márie Šuplatovej.

Prítomní boli okrem účasti na zbierke na podporu vydania ďalších dielov komiksu, pozvaní na októbrový virtuálny event – ASU Talk, ktorý bude o Madagaskare.