Top

Kampaň na podporu komiksu Móric úspešne ukončená

Na platforme STARTLAB sme úspešne ukončili kampaň na podporu KOMIKSu. Po 43 dňoch aktívnej kampane na platforme STARTLAB sme dosiahli 141% cieľovej „minimálnej“ sumy, čím sme kampaň na podporu Komiksu úspešne ukončili a získali potrebné finančné prostriedky na tvorbu štvrtého a piateho dielu.