Top

Beňovský s Andersenom na ZŠ v Ostrove

Beňovský s Andersenom na ZŠ v Ostrove

S radosťou sme prijali ponuku s možnosťou prezentácie Mórica Beňovského a Madagaskaru pre deti na základnej škole v Ostrove neďaleko Vrbového.

Školu v Ostrove navštevuje 30 detí na prvom stupni. Pedagogický zbor v rámci akcie „marec mesiac knihy“ zorganizoval pre deti návštevu mestskej knižnice v Piešťanoch, stretnutie so spisovateľom a režisérom Jánom Uličianskym a následne noc v škole s rozprávkami Hansa Christiana Andersena. Deti zažili v škole, kde aj spali, zážitkový večer, počas ktorého spoločne s učiteľkami čítali, tvorili a spievali.

Na druhý deň – 1. apríla – doobeda sme pre deti pripravili interaktívnu prezentáciu o Móricovi Beňovskom a Madagaskare, spojenú s kvízom, hádankami, rozprávaním príbehov, premietaním krátkych filmov a diskutovaním s deťmi. Predstavili sme im aj Beňovského knihy ako Pamäti a cesty, To je náš Beňovský od autorov Bosák a Kýška a tiež sme priniesli deťom komiks MÓRIC, ktorý aktuálne vydávame. Napriek tomu, že deti mali za sebou rušnú noc v škole, dokázali byť pozorné a aktívne sa zapájať do prezentácie 1 hodinu a 40 minút. Isto by vydržali aj dlhšie ale pani učiteľka nakoniec dala slovo poslednej otázke a prezentáciu ukončila otázkou na deti, čo všetko si z prezentácie zapamätali. Z úžasných odpovedí detí sme pochopili, že prezentácia bola pre deti zmesou informácií z predmetov ako zemepis, dejepis, prírodopis, literatúra, malgašský jazyk i matematika. Budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia a diskusie s deťmi na školách.

Vladimír Dudlák prednáša deťom na základnej škole v Ostrove o ostrove Madagaskar –

Spoločná fotografia s deťmi po prezentácii Móric Beňovský a Madagaskar v ZŠ Ostrov –