Top

Prezentácie

V aprílovom mesačníku Magazín Nhttps://moricbenovsky.sk/wp-content/uploads/2023/04/12-15.pdf, ktorý zmapoval desať významných historických osobností, ktoré rozdeľujú i spájajú Maďarov a Slovákov. V Magazíne N bol spracovaný redaktorom Tomášom Galisom na štyroch stranách aj Móric Beňovský. Clánok vznikol na základe rozhovoru s Vladimírom Dudlákom. Aprílové vydanie Magazínu N bolo spracované

V TV Markíza v relácii REFLEX bola vo štrvtok 9. marca 2023 odvysielaná reportáž o expedícii ZMB po stopách Mórica Beňovského, ktorú sme podnikli v novembri 2022. Táto expedícia mala za cieľ zmapovať lokality kmeňa Bestimisaraka, kde Beňovský pôsobil (Maroantsetra, Ambinanitelo, Sainte Marie, Foulpoint a Tamatave).

Dňa 19. októbra 2022 ZMB poskytlo prednášku na katedre Antropológie Prírodovedeckej fakulty UK. Prednáška bola zorganizovaná na základe iniciatívy Mgr. Silvie Bodorikovej, PhD. v rámci študijného predmetu BIOARCHEOLÓGIA. Názov prednášky „Po stopách dobrodruha a kráľa Madagaskaru: Pátranie po Móricovi Beňovskom“

Pozvánku na prezentáciu našej poslednej expedície na Madagaskar sme dostali aj od 2.D triedy zo Spojenej školy Sv. Rodiny v Bratislave - Petržalke. Súčasťou prezentácie bol aj interaktívny kvíz. Aj vďaka nemu si žiaci overili svoje vedomosti, ale hlavne sa

S radosťou sme prijali ponuku s možnosťou prezentácie Mórica Beňovského a Madagaskaru pre deti na základnej škole v Ostrove neďaleko Vrbového. Školu v Ostrove navštevuje 30 detí na prvom stupni. Pedagogický zbor v rámci akcie „marec mesiac knihy“ zorganizoval pre deti návštevu mestskej knižnice v Piešťanoch,