Top

Prednáška ZMB na Prírodovedeckej fakulte UK

Prednáška ZMB na Prírodovedeckej fakulte UK

Dňa 19. októbra 2022 ZMB poskytlo prednášku na katedre Antropológie Prírodovedeckej fakulty UK. Prednáška bola zorganizovaná na základe iniciatívy Mgr. Silvie Bodorikovej, PhD. v rámci študijného predmetu BIOARCHEOLÓGIA. Názov prednášky „Po stopách dobrodruha a kráľa Madagaskaru: Pátranie po Móricovi Beňovskom“ bol členený do troch blokov – (1) predstavenie Madagaskaru ako exotickej krajiny, (2) historické curriculum Mórica Beňovského, (3) skúsenosti a know-how ZMB s bádaním po pozostatkoch Beňovského na Madagaskare. Prednáška bola poskytnutá prezenčne v prednáškovej sále Prírodovedeckej fakulty UK a zároveň aj online cez platformu MS TEAMS. Na prednáške bola účasť vyše 400 poslucháčov (prezenčne+online). Prednáška vrátane diskusie trvala vyše 2 hodiny a mala veľký ohlas u študentov aj vedeckých pracovníkov, ktorí sa na predáške zúčastnili. ZMB verí, že takýmto spôsobom získa zanietených výskumníkov a expertov, ktorí môžu v budúcnosti dopomôcť k vybádaniu hrobu a identifikácii pozostatkov Mórica Beňovského na Madagaskare.