Top

Prednáška ZMB v škole pre nepočujúce deti

Prednáška ZMB v škole pre nepočujúce deti

Z iniciatívy režiséra Mareka Kupča sme v stredu 8. marca 2023 poskytli prednášku na tému Madagaskar a Móric Beňovský žiakom základnej školy pre deti so sluchovým postihnutím v Bratislave na Drotárskej ceste 48. Vladimír Dudlák, s podporou prekladateľky do posunkovej reči, porozprával deťom o ostrove Madagaskar aj o zásluhách a dôležitých míľnikoch v živote Mórica Beňovského. Súčasťou prednášky bol aj kvíz o Madagaskare. Deti, ktoré vedeli správne odpovede boli odmené. Súčasťou prednášky bola ochutnávka tropického ovocia, ktorú pre deti pripravili pedagógovia. Prednáška trvala jednu hodinu. Deti si mohli prelistovať knihy a komiksy, ktoré vydáva ZMB. Na prednáške sa zúčastnil aj štáb RTVS, ktorý o tom natočil reportáž pre reláciu  TKN – Televízny klub nepočujúcich.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15249/394383#18