Top

Cesta do Budapešti a Debrecénu

Filmový štáb Zruženia Mórica Beňovského smeruje do Maďarska na stretnutie a rozhovory s historikom Győzőm Lugosim a cestovateľom a filmárom Zsoltom Csékem.

Cesta do Budapešti a Debrecénu

Na Hortobagskej puszte

Tím Združenia MB v móricovských tričkách

Prepis rozhovorov BUDAPEST na Benovskeho ulici 2010 Prepis rozhovoru BUDAPEST Lugosi 2010 Prepis rozhovoru DEBRECEN Zsolt Cseke 2010

Filmový štáb v zložení Vladimír Dudlák, Ladislav Gažo, Robert Zipser a historici Patrik Kunec a Zsolt Horbulák prišiel 16. júla 2010 do Budapesti na pôdu university Loránda Eötvösa, kde sme mali dohodnutý rozhovor s maďarským historikom Győzőm Lugosim, ktorý sa venuje aj histórii obdobia osvietenstva a africkým krajinám, pričom publikoval materiály, ktoré sa týkali aj pôsobenia Mórica Beňovského na Madagaskare. Navštívili sme aj ulicu Mórica Beňovského v Budapesti, kde sme robili rozhovory s náhodnými okoloidúcimi, či poznajú Mórica Beňovského. Po Budapesti sme pokračovali ďalej do Debrecénu, kde sme mali ďalšie stretnutie so Zsoltom Csékom – maďarským cestovateľom, nadšencom, filmovým dokumentaristom a staviteľom pomníkov Mórica Beňovského na Madagaskare ale aj iným uhorským cestovateľom vo svete. Natočený materiál bol súčasťou prípravy celovečerného dokumentu MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE! Prepisy rozhovorov, ktoré sme natočili sú prílohami k tejto aktualite.