Top

Prezentácia pre gymnázium vo Vrbovom

Prezentácia pre gymnázium vo Vrbovom

Spolu s cestovateľom a znalcom Madagaskaru Lubošom Antolíkom sme ako Združenie MB prezentovali na Gymnáziu Baltazára Magina vo Vrbovom ostrov Madagaskar a Mórica Beňovského ako našu historickú osobnosť. V rámci Dní Vrbového 2010 sme prezentovali a besedovali so študentami vrbovského gymnázia o ich rodákovi a o exotike ostrova Madagaskar. Za mesto Vrbové a gymnázium ďakujeme za zorganizovanie tejto udalosti Lubošovi Bosákovi a prof. Zuzane Vatrtovej.